Jeg tilbyder - Virksomheder:

Hjælp til personlig udvikling af personale.
Giv dit personale et kendskab til stærke og mindre stærke sider og giv dem muligheden for at få styr på deres indre.
Hjælp i forbindelse med personalerationalisering
Giv de ramte et godt fodfæste videre i livet ved at få læst deres stærke sider og de muligheder der åbner sig for dem i den svære situation

Kontakt mig for andre forslag, til hvad jeg eventuelt, kan hjælpe din virksomhed med.

Zantiana - Håndlæsning